Disclaimer

Disclaimer

  1. Op de toegang tot en het gebruik van deze TAKII-website zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing en het gebruik van deze website houdt in dat u deze en alle andere voorwaarden die op de website worden vermeld zonder enig voorbehoud volledig aanvaardt. De informatie op deze website is met zorg samengesteld en zal zo nauwkeurig en actueel mogelijk worden gehouden. Desondanks biedt TAKII geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Onnauwkeurigheden of typefouten op de website worden door TAKII naar eigen goeddunken gecorrigeerd nadat deze zijn ontdekt. TAKII behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze website en in de huidige gebruikersvoorwaarden, disclaimer en privacyverklaring.
  2. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend en er kunnen geen claims worden gemaakt onder verwijzing naar de inhoud van deze website. Het management en de medewerkers van TAKII zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot of het gebruik van informatie op deze website. Meer in het bijzonder, maar hiertoe niet beperkt, biedt TAKII geen garanties met betrekking tot de beveiliging en bescherming van de inhoud van informatie op de website, bijvoorbeeld wat betreft externe invloeden die niet kunnen worden voorzien door TAKII en waarover het geen controle heeft.
  3. Deze website kan informatie over en links naar websites van andere partijen dan TAKII bevatten, meer in het bijzonder van klanten en partners van TAKII. Deze informatie en deze links zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. TAKII heeft geen controle over deze informatie en deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie en alle informatie, producten of diensten die op deze websites worden vermeld. TAKII verstrekt geen instemming, goedkeuring of aanbeveling met betrekking tot die informatie en de informatie op die websites.
  4. De handelsmerken, merknamen, afbeeldingen, logo’s en foto’s die de diensten van TAKII herkenbaar maken, en het ontwerp, de tekst en grafische opties van de website zijn eigendom van TAKII. Niets dat hierin is opgenomen, zal worden geΓ―nterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht op grond van auteursrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht van TAKII.
  5. De handelsmerken, merknamen, afbeeldingen, logo’s en foto’s van klanten zijn opgenomen met toestemming van de klanten. TAKII is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud ervan.
  6. Hoewel TAKII zich zoveel als redelijkerwijs mogelijk inspant om deze site vrij te houden van virussen, kan TAKII hierover geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen wordt uitgesloten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit deze gebruikersvoorwaarden en deze disclaimer, is het Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank in Amsterdam exclusief bevoegd.

Blijf op de hoogte!

Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws, producten en evenementen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Ons team van experts helpt u graag verder en beantwoordt al uw vragen.

Neem contact op