Whatsapp
Back to overview

Samen toekomstmuziek maken

  • Blog

Richard de Hoop, keynote op ons recente Takii Europe personeelsevenement heeft de teamrollen van Belbin bewerkt tot instrumenten. Richard gebruikt dit in zijn swingende verhaal over succesvolle teams.

Welk instrument speel je? Er is de praktische bas of de enthousiaste trompet. De aandachtige hoorn, de gepassioneerde drum, de gevoelige viool en de creatieve gitaar. Maar ook de praktische piano of de kritische harp. Welk instrument je bespeelt in een team hangt ook af van de andere muziekinstrumenten die al aanwezig zijn.

Muziekinstrumenten als metafoor voor de verschillende rollen die je in een team kunt spelen? Je moet het maar verzinnen! Richard de Hoop, keynote op ons recente Takii Europe personeelsevent heeft  de teamrollen van Belbin bewerkt tot instrumenten. Richard gebruikt dit in zijn swingende verhaal over succesvolle teams.

Op basis van competenties leert iedereen een set instrumenten bespelen. In een goed orkest (team) zijn al deze instrumenten (rollen) vertegenwoordigd. Individuele instrumenten klinken allemaal anders, maar samen is het mogelijk om harmonieus muziek te maken. Goede samenwerking betekend optimaal gebruikmaken van elkaars talenten en sterke punten. Dan kan iedereen zich zowel persoonlijk en als team ontwikkelen en tot grootse prestaties komen.

Welk instrument speel jij? Er is een praktische bas of enthousiaste trompet. Een goed oplettende hoorn, de gedreven trom, de gevoelige viool en de creatieve gitaar. Maar ook de praktisch ingestelde piano of kritische harp. Welk instrument je in een team bespeeld, hangt ook af van de andere muziekinstrumenten die al aanwezig zijn.

Zelf bespeel ik regelmatig trompet: met een extraverte opstelling, gericht op de omgang met mensen. In teamverband kan een trompet motiveren en ideeën ontwikkelen. Blaas je te hard op de trompet, worden er te veel dingen tegelijk gedaan of worden teamleden verbaal overspeeld. Net als iedereen, Ik blijk multi-muzikaal te zijn (al kan ik geen noot lezen 😉). Want naast trompet, speel ik ook regelmatig piano, viool of gitaar – afhankelijk van het team waarin ik zit.

Er zijn veel theorieën en modellen over teamrollen, vaak met een vergelijkbare theorie. Door dit te vertalen naar muziekinstrumenten wordt het toegankelijk en begrijpelijk voor velen. Er zijn nog genoeg vragen te beantwoorden: Hebben we alle verschillende instrumenten in het team? Luisteren we goed genoeg naar elkaar? En hoe laten we onze instrumenten zo samenklinken dat we, afhankelijk van de situatie, een mooie klassieke symfonie kunnen spelen of experimenteel kunnen jammen?

Niemand is perfect, maar een team kan dat wel zijn!

Next article