Whatsapp
Back to overview

Schadelijke aaltjes maximaal onder controle met Tagetes ‘Ground Control’

 • Nieuws

De meest effectieve, rendabele én milieuvriendelijke manier om schadelijke wortellesieaaltjes te onderdrukken.

Tagetes patula ‘Ground Control’

Schadelijke aaltjes maximaal onder controle met Tagetes ‘Ground Control’

Tagetes patula ‘Ground Control’ is speciaal door Takii ontwikkeld voor de teler die op de meest effectieve, rendabele én milieuvriendelijke manier schadelijke wortellesieaaltjes wil onderdrukken.

 • ‘Ground Control’ helpt bij het reduceren van opbrengst- en kwaliteitsverlies van gewassen.
 • Langjarig onderzoek1 met ‘Ground Control’ door Wageningen University & Research (WUR) toont aan dat ‘Afrikaantjes’ een effectief en rendabel vanggewas is voor de bestrijding van wortellesieaaltjes.
 • Tagetes patula ‘Ground Control’ is de meest doeltreffende beheerser van wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans in vergelijking tot Tagetes erecta,Tagetes minuta of mengsels.
 • Naast de aanpak van wortellesieaaltjes, bevordert ‘Ground Control’ de organische-stofvoorziening en verbetering van de bodemstructuur.
 • Bovengronds levert Tagetes ‘Ground Control’ een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit.

‘Ground Control’ loont

Recent onderzoek met ‘Ground Control’ door Wageningen University & Research (WUR) toont aan dat de teelt van Tagetes patula als groenbemester een positief effect heeft op het rendement van o.a. aardappelen. Daarnaast levert Tagetes ‘Ground Control’ een bijdrage aan de organische stof voorziening, verbetert het de bodemstructuur en het vochtvasthoudend vermogen. Globaal wordt 120 ton verse massa per ha. geproduceerd, wat behoorlijk wat effectieve organische stof oplevert.

Maximale controle

Tagetes ‘Ground Control’ houdt Pratylenchus penetrans maximaal onder controle. Een succesvolle teelt van ‘Ground Control’ is daarbij het halve werk. Deze adviezen helpen u hierbij:

 • Benodigde hoeveelheid zaad: 5-10 kg per ha.
 • Zaaien kan vanaf half mei tot half augustus.
 • Voor een optimaal resultaat wordt zaai tussen half juni en half juli aanbevolen.
 • Verzaaien kan met een graanzaaimachine, mits het Tagetes-zaad wordt los gehouden en klitten wordt voorkomen door het zaad in beweging te houden.
 • Zaaidiepte: 0.5 tot 1 cm.
 • Zaai bij voorkeur in een vochtige ondergrond voor een goed kieming.
 • Tagetes heeft een stikstofgift nodig van circa 50-80 kg zuivere N/ ha.
 • Het is ontzettend belangrijk om het gewas vrij te houden van onkruid. Onkruid werkt aaltjes vermeerderend.
 • Voor een optimale werking wordt een teeltduur van minimaal 100 dagen geadviseerd.

Beschikbaarheid

Tagetes patula ‘Ground Control’ is veredeld door Takii en kwekersrechtelijk beschermd. Wanneer u uw zaadleverancier vraagt naar ‘Gound Control’ bent u verzekerd van de juiste kwaliteit voor een optimaal resultaat. Neem voor meer informatie contact op met Takii Europe Chris Matthijsse, via cma@takii.eu of 0297345700.

Alles over aaltjes

Wortellesieaaltjes zorgen vooral voor problemen op lichte zavel-, duin-, dekzand en dalgronden. De voornaamste gewassen die gevoelig zijn voor wortellesieaaltjes zijn aardappel, zaaiuien, peen, lelie, rozen, aardbeien en (fruit)bomen. Uitgebreide informatie over het herkennen en beheersen van aaltjes vindt u via best4soil.eu of handboekgroenbemesters.nl

Next article