Şartlar ve Koşullar

Aşağıdaki Genel Şartlar ve Koşullar, Takii Europe B.V. ve alıcı arasındaki tüm fiyat teklifleri ve anlaşmalar için geçerlidir.

Takii Europe B.V. Genel Şartları ve Koşulları

Madde 1. Bu Genel Şartlar ve Koşulların geçerliliği ve tanımlar:

 1. Bu Genel Şartlar ve Koşullar, Takii Europe BV’nin (bundan sonra “Takii” olarak anılacaktır) satıcı olarak yer aldığı ve bir alıcının bulunduğu tüm fiyat teklifleri ve anlaşmalar için, bu koşullardan bir veya daha fazlası yazılı olarak açıkça değiştirilmediği sürece geçerlidir.
 2. Alıcının genel koşullarının veya alıcı tarafından kullanılan ya da kaynak gösterilen diğer şart ve koşulların geçerliliği açıkça reddedilir ve hariç tutulur.
 3. Bu Genel Şartlar ve Koşullarda geçen bir şartın, zorunlu kurallar ve düzenlemelerin böyle bir geçerliliğe karşı olması nedeniyle geçersiz hale gelmesi durumunda, diğer tüm şartlar tamamen yürürlükte kalacaktır.
 4. Alıcı, müşterilerini, bu Genel Şartlar ve Koşulların içeriği hakkında bilgilendirecek ve bu şart ve koşulların, müşterileriyle ürünlere ilişkin yaptığı anlaşmalarda da geçerli olmasını sağlayacaktır.
 5. Burada kullanılan “ürünler” terimi, tohumlar, bitkiler, bitki kısımları ve çiçek ve sebze tohumu çeşitlerinin başka bir formdaki genetik materyali anlamına gelmektedir.

Madde 2. Teklifler ve anlaşmaların akdi

 1. Takii tarafından yapılan tüm teklifler, taahhütsüzdür ve her zaman geri çekilebilir.
 2. Teklifler alıcı tarafından sadece yazılı olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte Takii, sözlü bir kabulü yazılı yapılmış gibi işleme alma hakkını saklı tutar.
 3. Alıcı bir teklifi kabul ettiğinde, Takii, taraflar arasında bir anlaşma akdedilmemiş olması şartıyla, kabulden (sözlü veya yazılı) sonraki 3 iş günü içerisinde teklifi geri çekme hakkına sahiptir.
 4. Sözlü teklifler, Alıcının 7 gün içerisinde yazılı kabulde bulunmaması halinde, yazılı teklifler ise Alıcı tarafından 30 gün içinde yazılı olarak kabul edilmedikçe otomatik olarak geçersiz olacaktır.
 5. Takii, ürün başına sipariş değeri 25 € altında veya toplam sipariş değeri 400 € veya altında (KDV hariç) olan siparişleri reddetme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, böyle bir siparişi kabul etmesi halinde, Takii 25 € idari kesinti uygulama hakkına sahiptir.
 6. Bir anlaşma aşağıdaki şekilde akdedilir:
  a. Takii’nin bu Genel Şartlar ve Koşullarının 2.3 no.lu maddesinde ortaya koyulan hakkını kullanmaması halinde, Takii’nin teklifinin alıcı tarafından yazılı olarak tamamen kabulü. Alıcının Takii’nin teklifini ikinci derecede önem arz eden değişikliklerle birlikte kabul etmesi halinde, bu değişiklikler anlaşmanın bir parçası olmayacak ve anlaşma Takii’nin teklifine uygun olarak akdedilecektir. Alıcının Takii’nin teklifini ikinci derecede önem arz etmeyen değişikliklerle birlikte kabul etmesi halinde, bu değişiklikler sadece Takii’nin yazılı kabulü üzerine anlaşmanın bir parçası olacaktır.
  b. Siparişin önceden alıcı tarafından yazılı olarak iptal edilmemesi ve onayın Takii adına anlaşma akdetmeye yetkili bir veya daha fazla kişi tarafından imzalanması şartıyla, Takii’nin alıcının gönderdiği bir siparişi yazılı olarak ve tamamen kabul etmesi.
  c. Yazılı olarak açık bir sipariş onayı verilmediğinde, sadece çeki listesine uygun olarak temin edilen ürünler için geçerli olmak üzere, Takii tarafından yapılan ürün teslimatı.

Madde 3. Fiyatlar

 1. Bir siparişte belirtilen fiyatlara KDV, diğer vergiler ve harçlar dahil değildir ve bunlar De Kwakel ¹Fabrika Teslimidir (EXW) (Incoterms’ün en yeni versiyonu). Siparişte aksi açıkça belirtilmedikçe, fiyat listeleri veya tekliflerde geçen tüm fiyatlar EURO (€) cinsindendir.
 2. Takii fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Yeni tüm fiyat kayıtları, yeni fiyat kaydını müteakiben verilen siparişlerdeki eski fiyatları geçersiz kılar.

¹ Takii Europe B.V. Genel Şartlar ve Koşullarının 3.1. no.lu Maddesi uyarınca, siparişte aksi açıkça belirtilmedikçe, siparişte geçen tüm fiyatlar De Kwakel Fabrika Teslimidir (EXW). Takii Europe B.V. Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) İnternet sitesinde bulunabilecek Incoterms® kurallarından yararlanır. https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/

Madde 4. Hasat ve işleme hükmü

 1. Teslimatlar, normal hasat ve işleme hükmüne göre yapılacaktır. Takii’nin hasat veya işleme hükmüne başvurması halinde, Takii teslimat yapmak zorunda olmayacak fakat mümkünse ürünleri sipariş edilen miktara uygun olarak oransal esasa göre teslim etmeye veya kıyaslanabilir alternatifler temin etmeye çalışacaktır.
 2. Takii’nin bu hükme başvurması durumunda, alıcı zararları tazmin etme hakkına sahip olmayacaktır.

Madde 5. Teslimat

 1. Sipariş edilen miktarın, Takii’nin uyguladığı standart miktar veya onun bir katından farklı olması halinde, Takii bir sonraki en yüksek miktarı teslim etmekte özgür olacaktır.
 2. Takii, teslimat yükümlülüğünü yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.
 3. Takii’nin teslimat yükümlülüğüne doğru uyumu, büyüklük, ambalaj, sayı veya ağırlık açısından küçük farklara sahip teslimatları da içerir.
 4. Takii ürünleri kısmi partiler halinde teslim edebilecektir. Ürünlerin kısmi partiler halinde teslim edilmesi durumunda, Takii her partiye ayrı fatura kesme hakkına sahip olacaktır.
 5. Takii, teslimatı, sipariş onayının ardından, ekim veya dikim mevsimine uygun olarak makul bir süre içerisinde yapmayı taahhüt eder.
 6. Mutabık kalınan bir teslimat zamanı, katı/sabit bir tarih olarak kabul edilmeyecek ve hak kaybı cezası için gözlemlenebilecek bir şart olarak görülmeyecektir. Geç teslimat halinde, alıcının, Takii’ye yazılı bir temerrüt ihbarı ve anlaşmanın hükümlerini yerine getirmesi için makul bir süre vermesi gerekecektir.
 7. Sipariş verilmesinin ardından, alıcı, tarihleri, özellikleri ve aşağıdakiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, teslimat ülkesinin düzenlemelerini karşılamak için gerekli olan belgeleri yazılı olarak belirtecektir:
  Faturalar
  • Bitki sağlığı sertifikaları
  • Uluslararası sertifikalar
  • Diğer ithalat sertifikaları
  Alıcının bu detayları doğru olarak sunmaması ve siparişin gecikmesine veya gerçekleştirilememesine sebep olması halinde, Takii gerçekleşen hiçbir zarardan dolayı yükümlü tutulamaz.
 8. Teslimat, anlaşmanın yapıldığı zaman geçerli olan Incoterms’e uygun olarak De Kwakel Fabrika Teslimi (EXW) gerçekleşecektir. Takii, ürünler nakliyat şirketine teslim edildiği anda teslimat yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Ürünlerde kayıp ve hasar riski (yükleme veya taşıma sonucu gerçekleşmiş olup olmamasına bakılmaksızın), ürünlerin nakliye şirketine tesliminin ardından derhal alıcıya geçecek olup, sadece alıcının yükümlülüğü haline gelecektir. Takii bu andan itibaren geç teslimat, teslimat yapılmaması, diğer engeller veya nakliye sırasında oluşan hasar için yükümlü tutulamayacaktır.
 9. Nakliye masrafı ve kargo sigortası alıcıya ait olacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Takii, alıcıyla yazılı olarak farklı bir karar verilmedikçe, ürünlerin nakliye ve ambalaj seçiminde serbest olacaktır. Alıcının nakliye ve ambalaja ilişkin özel gerekliliklerinden doğan ek masraflar alıcı tarafından karşılanacaktır.
 10. Takii’nin sağlaması gereken sertifika ve diğer belgelerin masrafları, aksi kararlaştırılmadıkça alıcıya ait olacaktır.
 11. İade edilen ön uygulama yapılmış ve insektisitlerlekontamine olmuş tohumlar kabul edilmeyecek veya borçlanmaya tabi olmayacaktır.
 12. üm teslimatlar Takii stoklarından gerçekleştirilecektir. Ürünlerin stokta olmaması ve alıcının talebi üzerine Japonya’daki Takii & Company Ltd. şirketi tarafından acilen teslim edilmesinin gerekmesi halinde, gerçekleşen ek nakliye masrafları alıcıya ait olacaktır.
 13. Takii tarafından onaylanan siparişler, Takii ve alıcı arasında yapılan (yazılı) bir anlaşma sonrasında sadece Takii tarafından tamamen veya kısmen iptal edilebilir.
 14. Alıcının talebi üzerine yapılan tüm tohum işlemleri, aksi kararlaştırılmadıkça alıcı tarafından karşılanacaktır.
 15. Kaplar dahil hiçbir ambalaj malzemesi Takii’ye iade edilemez.

Madde 6. Askıya Alma

 1. Alıcının yükümlülüklerinden bir veya daha fazlasını doğru veya zamanında yerine getirememesi halinde:
  • Alıcı, finansal veya diğer (ek yargı masraflarının ödenmesi dahil) yükümlülüklerinin hepsini yerine getirene kadar, Takii’nin yükümlülükleri otomatik olarak ve derhal askıya alınacaktır.
  • Takii, alıcının tüm ödemeyi göndermesini ve/veya örneğin, itibarlı bir Hollanda bankasının alıcının uyumuna ilişkin düzenlediği bir banka teminatı formunda yeterli bir teminat vermesini isteyebilir.
 2. Alıcının yükümlülüklerini doğru ve/veya zamanında yerine getirmeme ihtimali mevcutsa, Takii, alıcının yükümlülüklerini yerine getirmeden önce tüm ödemeyi göndermesini ve/veya yeterli bir teminat vermesini her zaman isteyebilir.

Madde 7. Fikri Mülkiyet ve tanıtım materyalleri

 1. Diğerlerinin yanında, bitki türü hakları, patent hakları ve Takii’nin ürünlerinin tanıtımında kullandığı ürün türü adları, telif hakları, ticari markalar ve fotoğraf materyalleri dahil olmak üzere, ürünlerle ilgili tüm Fikri Mülkiyet sadece ve münhasıran Takii’ye ait olup bu şekilde kalacaktır. Alıcı, Takii’nin Fikri Mülkiyetine ilişkin herhangi bir hak, sahiplik veya çıkar elde edemeyecek ya da iddiada bulunamayacaktır ve hiçbir şey, böyle bir hak, sahiplik veya çıkar oluşturuyormuş gibi yorumlanmayacaktır. Alıcı, Takii’nin önceden yazılı onayı olmadan, aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere, herhangi bir Fikri Mülkiyeti kullanamayacaktır. Alıcı (i) ürünleri sadece kendi orijinal tür adı altında satacak/yeniden satacak ve (i) yine sadece orijinal Takii ambalajında satacak/yeniden satacaktır. Alıcı her iki durumda da Takii’nin belirlediği talimatlara ve yönteme uyacaktır.
 2. Alıcı, herhangi bir ticari markayı, yazıyı, numarayı, kodu veya Takii’nin ürünlerin ambalajına uyguladığı veya taktığı başka bir tasarımı kaldırmayacak, kapatmayacak veya değiştirmeyecek ya da ürünün tür adını veya ticari markasını değiştirmeyecektir.
 3. Takii’nin temin ettiği fotoğraflar ve diğer materyaller sadece Takii’nin önceden yazılı onayı alınarak Takii ürünleri için destek ve illüstrasyon malzemesi olarak kullanılabilir.

Madde 8. Takii’nin kontrolü dışındaki koşullar (mücbir haller)

 1. Takii, makul olarak kontrolü dışındaki koşullar sebebiyle yükümlülüklerinden birini veya daha fazlasını karşılayamazsa, alıcı ve Takii, diğer tarafa buna ilişkin yazılı bir bildirimde bulunarak, anlaşmayı bütünüyle veya kısmen feshetme hakkına sahiptir.
 2. Takii’nin makul olarak kontrolü dışındaki koşulların sonucu olarak, anlaşmanın kendine ait kısmını, bu koşullar ortaya çıktıktan itibaren 30 gün içerisinde yerine getirememesi halinde, alıcı ve Takii anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.
 3. Takii, ne madde 8.1 ne de madde 8.2 durumunda, alıcıyı veya başka bir tarafı, gerçekleşen zararlar ve/veya masraflar ya da elde edilen olası faydanın bedeli için tazmin etmekle yükümlü değildir.
 4. Takii’nin kontrolü dışındaki koşullar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, savaş, savaş tehdidi, terör saldırıları, isyan, yangın, afetler, grevler, ablukalar, ihraçlar, trafik karışıklığı, fabrikada kargaşa, engelleyici devlet tedbirleri, enerji, ham madde veya yarı bitmiş mamul temininde düzensizlik, personel hastalığı, çağrılan tedarikçilerin veya (alt) yüklenicilerin yükümlülüklerine uymaması veya geç uyması dahil, Takii’ye atfedilemeyecek olaylardır.
 5. Takii’nin kontrolü dışındaki koşullar ortaya çıktığı zaman yükümlülüklerinin bir kısmını halihazırda yerine getirmiş olması veya sadece bir kısmını yerine getirebilecek olması halinde, Takii halihazırda teslim edilmiş veya teslim edilebilir olan parti için ayrı fatura kesme hakkına sahip olacak ve alıcı faturayı, sanki ayrı bir anlaşmaymış gibi işleme almak zorunda olacaktır.

Madde 9. Mülkiyeti muhafaza

 1. Takii tarafından teslim edilen ürünler, alıcı satış miktarını ve/veya ödenmesi gereken diğer miktarların tamamını gönderene kadar Takii’nin malı/mülkiyeti olarak kalacaktır. Mülkiyeti muhafaza, alıcının Takii’ye karşı yükümlülüklerinden birine uymaması dolayısıyla Takii’nin alıcıya karşı talepleri için de geçerli olacaktır.
 2. Bu maddede ortaya koyulan mülkiyeti muhafaza altında yer alan teslim edilmiş ürünler sadece normal iş uygulamaları kapsamında satılabilir veya kullanılabilir. Bu durumda, alıcı, ürünler için ödemeyi tamamlayana ve bu anlaşma veya Takii ile yapılan benzer anlaşmalara dayanan diğer yükümlülüklerine uyana kadar, Takii’nin alıcının ve onun alıcılarının haklarına sahip olmasını sağlayacaktır. Burada bahsedilen haklar, teslim edilen ürünlerde hasar veya kayıp üzerine yapılan tüm hak taleplerini ve olası (gelecek) hak taleplerini özellikle içerecektir. Alıcı bu hakları Takii’ye devredecek olup Takii bu devri zaman zaman, geriye dönük olarak ve her gerekli olduğunda kabul edecektir.
 3. Alıcı ürünler üzerine rehin koyamaz veya ürünleri diğer herhangi bir hakla ipotek edemez.

Madde 10. Ödeme

 1. Takii, aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme alacaktır. Bu süre geçtiğinde, alıcı temerrüt ihbarına gerek olmaksızın temerrüde düşmüş olacaktır. Sonrasında alıcı, borç tutarının üzerinden aylık %1 faiz ödemek zorunda olacaktır.
 2. Alıcının kendisini/şirketini infisah etme kararı alması veya iflasının beyan edilmesi ya da ödemenin durdurulması hakkı verilmesi veya alıcının mahkemeye “planlı dilekçe/talep” adı verilen bir iflas dilekçesi sunmasının ardından gayri faal bir yediemin (yani alenen ifşa edilmeyen bir yediemin) görevlendirilmesi/atanması halinde, alıcının tüm ödeme yükümlülükleri muaccel olacak ve Takii, kendi zarar tazminatı talep hakkına halel getirmeksizin, sözleşmenin uygulanmasını durdurma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.
 3. Taksitli ödemeye karar verilmesi halinde, bir taksitin geç ödenmesi, kalan tüm miktarın, temerrüt ihbarına gerek kalmaksızın muaccel olmasına sebep olacaktır. Madde 10.1’in son cümlesinin hükümleri, durumun gereğine göre uygulanacaktır.
 4. Takii, her zaman alıcının ödeme yükümlülüğüne uyumu için teminat isteme ve/veya ürünleri sadece teslimde ödemeli olarak sevk etme ve yukarıda belirtilen teminat Takii’yi tatmin edecek şekilde sağlanana kadar sözleşmeye uyumu durdurma hakkına sahip olacaktır.
 5. Ödeme, herhangi bir iskonto düşülmeden yapılmalıdır ve borçların bu şekilde kapatılması yasaktır.
 6. Bir fatura hakkında şikayetler, Takii’ye fatura tarihinden sonraki 14 gün içinde yazılı olarak yapılmalıdır. Alıcı ve Takii arasındaki herhangi bir şikayet veya uyuşmazlık, alıcıya faturaları ödemeyi durdurma ve/veya Takii’ye karşı bir hak veya askıya alma ve/veya muhafaza talep etme hakkı verecektir.
 7. Madde 10.2, alıcı grubunun ana, alt ve/veya kardeş şirketinde ya da yasal yapısına bakılmaksızın, alıcıyla iştirak içinde olan herhangi bir şirkette, bu maddede ortaya koyulan bir durumun ortaya çıkması halinde de geçerli olacaktır. Bu durumlarda, Takii, alıcının grup bağlamındaki taleplerini ve borçlarını mahsup etme yetkisine sahip olacaktır.

Madde 11. Borç tahsilat masrafları

Alıcının temerrütte kalması veya yükümlülüklerinden bir veya daha fazlasını yerine getirememesi halinde, tüm ek yargı masrafları (ödenecek miktarın en az %15’i olması koşuluyla) ve borç tahsilat masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 12. Fesih

 1. Takii anlaşmayı tamamen veya kısmen feshetmeyi seçerse, alıcıya, bu hususta, gerçekleşecek feshin bir sonucu olarak yazılı bir bildirim gönderilecektir.
 2. Takii’nin anlaşmayı feshetmesi durumunda, feshin madde 8’deki şartlara göre gerçekleşmemesi şartıyla, alıcı Takii’nin zarar ve masraflarını tazmin etmek zorunda olacaktır. Alıcı, Takii’den herhangi bir zarar ve masraf talep etme hakkına sahip olmayacaktır.
 3. Anlaşma feshedilirse, halihazırda teslim edilmiş olan ürünler Takii’ye ücretsiz olarak iade edilecektir. Takii ayrıca, ürünlerini hangi tarafta bulunuyorsa o taraftan derhal Takii’ye iade etmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Ürünlerin riski Takii onları alana ve onaylayana kadar alıcıda kalacaktır.
 4. Takii’nin anlaşmayı feshetmesi veya anlaşmanın uygulanmasını durdurması halinde, Takii’nin, feshe kadar kendisi tarafından gerçekleştirilmiş teslimatların faturalarının ödemesini tahsil etme hakkı devam edecektir.
 5. Tarafların madde 16 (yükümlülük), madde 19 (uyuşmazlıklar) ve madde 20’de (geçerli yasa) geçen kuralları ve yükümlülükleri, anlaşmanın feshinden sonra dahi geçerli kalacaktır.

Madde 13. Kullanım ve garanti

 1. Takii, teslim edilen ürünlerin, ilgili ürün özelliklerini mümkün olan en fazla ölçüde karşılayacağını garanti eder. Bununla birlikte, ürün özellikleri bir garanti olarak kabul edilemez. Teslim edilen ürünlerin ürün özelliklerini karşılamaması halinde, alıcı bu konuda bilgilendirilecektir. Takii, teslim edilen ürünlerin, alıcının onlar için öngördüğü amacı karşılayacağını da garanti etmez.
 2. Takii’nin sağladığı tüm kalite bilgileri, sadece tekrarlanabilen testlere dayanır. Sağlanan bilgilerle alıcının aldığı sonuçlar arasında doğrudan bir ilişki varsayılamaz. Sağlanan bilgiler sadece testin gerçekleştirildiği zamanda ve koşullarda ortaya çıkan sonucu verir. Sonuç, diğerlerinin yanında, alıcı şirketinin konumuna, yetiştirme tedbirlerine veya hava koşullarına dayanır.
 3. Alıcının ürünleri işlemesi veya işletmesi, yeniden ambalajlaması veya ambalajlatması ya da yanlış kullanması halinde, Takii’nin verdiği tüm garantiler geçersiz olacaktır.
 4. Takii, ürünlerini aldığı üçüncü tarafın Takii’ye ürünler hakkında verdiği bilgiye güvenir. Takii, kendisine üçüncü tarafların sağladığı ürünler için kesinlikle sorumlu tutulamaz. Teslim edilen ürünler ürün özelliklerine uymazsa, alıcı bilgilendirilecektir. Takii, ürünün getireceği performansın alıcı tarafından kullanım amacına uyacağını da garanti etmez.

Madde 14. Kusurlar; şikayet dönemleri

 1. Alıcı satın aldığı ürünleri teslimattan hemen sonra incelemelidir. Alıcı, teslim edilen ürünlerin aşağıdaki özellikleri karşılayıp karşılamadığını belirlemelidir:
  • doğru ürünlerin teslim edilip edilmediği
  • teslim edilen ürünlerin miktarının anlaşmaya uygun olup olmadığı
  • teslim edilen ürünlerin mutabık kalınan kalite gerekliliklerine veya bu gerekliliklerin bulunmaması halinde, normal kullanım ve/veya ticaret amaçlarıyla belirlenebilecek gerekliliklere uyup uymadığı.
 2. Görünür kusurlar veya eksiklikler belirlenmesi halinde, alıcı bunları, partiyi, sevk fişini ve/veya fatura detaylarını belirterek teslimattan sonraki 5 iş günü içinde Takii’ye yazılı olarak bildirmelidir.
 3. Alıcı görünmez kusurları, partiyi, sevk fişini ve/veya fatura detaylarını belirterek, bunları makul olarak keşfetmesi gereken süreden sonraki 5 iş günü içinde (teslimattan sonra iki ay içerisinde olmak şartıyla) Takii’ye yazılı olarak bildirmelidir.
 4. Alıcı Takii’yi kusurlar ve eksikliklere ilişkin şikayetler konusunda, belirlenen süre içerisinde taahhütlü postayla bilgilendirmelidir.
 5. Şikayetler, Takii’nin veya üçüncü bir tarafın onları doğrulayabileceği bir şekilde açıklanmalıdır. Alıcı, bu amaçla, ürünlerin kullanımının ve ürünlerin satılması durumunda alıcılarının kayıtlarını da tutmalıdır. Alıcı yukarıda belirtilen süreler içerisinde kusur bildirmemişse, şikayeti kabul edilmeyecek ve hakları geçersiz olacaktır.
 6. Şikayet haklı bulunmuşsa, Takii sadece az kalan ürünleri teslim etmek, teslim edilen ürünleri değiştirmek veya ürünleri geri alarak alıcıya ilgili fatura miktarı kadar borçlanmakla yükümlü olacaktır. Takii’nin bu seçeneklerden hangisini uygulayacağı tamamen kendi takdirinde olacaktır. Takii, hiçbir koşul altında, başka bir yükümlülüğü yerine getirmekle yükümlü olmayacak veya masrafların ve/veya zararın tazmini için yükümlü tutulmayacaktır.
 7. Taraflar arasında çimlendirme, tür doğruluğu, çeşit saflığı, teknik saflık ve ürünlerin sağlığıyla ilgili devamlı bir uyuşmazlık olması halinde, taraflardan birinin talebi üzerine ve masrafları kararın verildiği tarafa ait olmak şartıyla, Hollanda, Roelofarendsveen’de bulunan NAKTuinbouw (ISTA İstasyonu) tarafından bir analiz gerçekleştirilebilir. Analiz, satış öncesinde alınan referans numunesine dayanacak ve Takii tarafından yönetilecektir. Tarafların, sonucun çıkarımları üzerine uyuşmazlıklarını madde 19’da belirtilen organlara iletme hakkı olmakla birlikte, analizin sonuçları her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır.

Madde 15. Bilgi sağlama

 1. Takii’nin herhangi bir şekilde sağladığı hiçbir bilgi bir yükümlülük oluşturmaz. Broşür ve kitapçıklardaki açıklamalar, tahminler, öneriler ve illüstrasyonlar, araştırma ve uygulamalardaki deneyimlere olabildiğince doğru bir şekilde bağlı tutulmuştur. Bununla birlikte, Takii, bu bilgiler temelinde yetiştirilen ürünlerde ortaya çıkabilecek farklı sonuçlar için, bu bilgilerden kaynaklanan herhangi bir yükümlülük kabul etmemektedir. Alıcı, ürünlerin öngörülen mahsuller ve/veya yerel koşullarda kullanım için uygun olup olmadığına kendisi karar vermelidir.
 2. Takii’nin sağladığı bilgilerde, “bağışıklık, direnç ve hassasiyet” şu anlamlara gelecektir:
  • “Bağışıklık”: Belirli bir haşere veya patojen tarafından saldırıya maruz kalmama.
  • “Dayanıklılık”: Bir bitki çeşidinin, belirli bir zararlı veya patojenin büyümesini ve gelişimini ve/veya hassas bitki çeşitleriyle karşılaştırıldığında benzer çevre koşulları ve zararlı veya patojen baskısı altında sebep oldukları zararı sınırlama becerisi. Dayanıklı türler, ağır zararlı veya patojen baskısı altında bazı hastalık semptomları veya zarar sergileyebilir. İki direnç seviyesi tanımlanmıştır:
  – Yüksek dayanıklılık (HR): Hassas bitki çeşitleriyle kıyaslandığında, normal zararlı veya patojen baskısı altında, belirli bir zararlı veya patojenin büyümesini ve gelişimini büyük ölçüde kısıtlayan bitki çeşitleri. Bu bitki çeşitleri, yine de, ağır zararlı veya patojen baskısı altında bazı semptomlar veya zararlar sergileyebilir.
  – Orta düzey dayanıklılık (IR): Belirli bir zararlı veya patojenin büyümesini ve gelişimini kısıtlayan, fakat yüksek/standart dayanıklı bitki çeşitlerine kıyasla daha fazla semptom sergileyebilecek bitki çeşitleri. Orta derecede dayanıklı bitki çeşitleri, benzer çevre koşulları ve/veya haşere veya patojen baskısı altında yetiştirildiğinde, hassas bitki çeşitlerine kıyasla daha az ciddi semptom veya zarar sergileyecektir.
  • “Duyarlılık”: Bir bitki çeşidinin, belirli bir haşere veya patojenin büyümesini ve gelişimini kısıtlayamaması.
 3. Bağışıklık, dayanıklılık ve duyarlılık hakkında sağlanan tüm bilgiler, Takii & Company Ltd. şirketinin Japonya’daki geliştirme istasyonları tarafından gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlara dayanır. Bu analizler, o zaman sahip olunan yerel patojen bilgisiyle gerçekleştirilmiştir ve dünyanın diğer yerlerinde aynı sonuçları garanti etmez. Dolayısıyla Takii, sağlanan bilgilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp için yükümlü tutulamaz.

Madde 16. Yükümlülük

 1. Takii’nin, teslim edilen kusurlu ürünlerden kaynaklanan zarar dahil olmak üzere, herhangi bir sebepten kaynaklanan yükümlülüğü, doğrudan bu madde 16’dan doğan yükümlülükle sınırlı olacaktır. Takii, hiçbir koşul altında, zararların, masrafların ve kayıpların tazminiyle yükümlü olmayacaktır. Takii, hiçbir durumda kusurlu ürünlerin fatura değerinden yüksek bir miktar için veya hiçbir tür dolaylı ya da sonuç olarak ortaya çıkan zararlar, maliyetler ve kayıplar için yükümlü olmayacaktır.
 2. Takii, kendisi ve/veya çalışanlarının kasıtlı eylemi veya ihmali (kasıtlı suistimal) ve/veya ağır kusurundan kaynaklananlar hariç olmak üzere, teslim edilen ürünlerdeki bir kusurun yol açtığı zararlar, masraflar ve kayıplar için yükümlü tutulamaz.
 3. Takii, teslim edilen ürünlerden yetiştirilen bitkilerin büyümesi ve çiçeklenmesindeki farkların sonucunda oluşan zarar, masraf ve kayıplardan kesinlikle sorumlu değildir.
 4. Alıcı, Takii’ye şikayette bulunduğu ürünlerle ilgili kaybını mümkün olduğunca sınırlamak zorundadır.
 5. Takii, kendisi tarafından veya onun adına üretilmeyen ve/veya çoğaltılmayan ya da Takii’nin yazılı onayı olmadan ambalajlanan tohumlar ve ekim malzemelerinin sebep olduğu zarar için yükümlülük kabul etmez.
 6. Alıcı, Takii’nin kendisine sağladığı ürünlerden veya bu ürünlerle ilgili olarak doğan zarar, masraf ve kayıpların tazminat talepleri dahil olmak üzere, üçüncü tarafların talepleri için Takii’yi tazmin edecektir.

Madde 17. Ürünlerin Kullanımı

 1. Takii’nin önceden yazılı onayı olmadan, Takii tarafından sağlanan ürünler sadece tüketiciler için bahçe ürünlerinin üretimi amacıyla kullanılabilir veya yeniden satılabilir.
 2. Denetim organlarının, alıcının bu maddenin 1. paragrafında şart koşulan yasağa uyup olmadığını kontrol etmek amacıyla ilgili onay adımlarını atabilmesi için, alıcı, şirketine, idari kayıtlarına ve ürünlerin mahsullerine derhal erişim sağlamak zorundadır. Alıcının ürünlerde mutant bulması halinde, Takii’yi posta yoluyla onaylayarak derhal bilgilendirecek ve Takii’ye mutanttan test malzemesi sunacaktır. Alıcı, Takii’nin yazılı izni olmadan mutanttan hiçbir amaçla yararlanmayacaktır. Alıcı, mutantla ilgili aşağıdaki eylemleri gerçekleştirmek için Takii’nin yazılı iznine ihtiyacı olduğunun da özellikle farkındadır: üretim veya çoğaltma; çoğaltma için koşullandırma; satışa sunma; satma veya başka şekilde ticaretini yapma, uygulama; ithal etme, yukarıdaki amaçlardan biri için depolama.

Madde 18. Değiştirme

 1. Bu Genel Şartlar ve Koşullardaki bir şartın geçersiz hale gelmesi durumunda, o şart, geçersiz şartın genel anlamına olabildiğince uygun geçerli bir şartla otomatik (yasal) olarak değiştirilecektir. Gerekiyorsa, taraflar bu yeni şartın metnine ilişkin olarak karşılıklı makul bir müzakereye girmek zorundadır.
 2. Bir önceki madde 18.1 hükmüne bakılmaksızın, bu Genel Şartlar ve Koşulların diğer tüm şartları aynı ve geçerli kalacaktır.

Madde 19. Uyuşmazlıklar

 1. Taraflar karşılıklı müzakere ile tahkime gitme kararı vermemişse, tüm uyuşmazlıklar ilk olarak Amsterdam’daki yetkili mahkeme tarafından çözülecektir.
 2. Bununla birlikte, taraflar arasında çıkan bir uyuşmazlıkta, taraflar, uyuşmazlığı bir tahkim kuruluna veya hukuk mahkemesine iletmeden önce karşılıklı müzakere veya diğer arabuluculuk yollarıyla çözüm bulmaya çalışacaktır.

Madde 20. Geçerli yasa

 1. Takii ve alıcı arasındaki tüm sözleşmeleri Hollanda yasası yönetecektir.
 2. “Uluslararası Tohum Satışlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının” (Viyana Satın Alma Anlaşması) geçerliliği burada açıkça hariç tutulmuştur.

Güncel kalın

Bültenimize abone olun ve en güncel gelişmelerimizden, ürünlerimizden ve etkinliklerimizden haberdar olun.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Uzman ekibimiz size yardımcı olmaktan ve sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

Bizimle iletişimde olun